مدارس رضایت‌نامه‌های اخذ شده از دانش‌آموزان را امحا کنند

دادستان عمومی و انقلاب نجف‌آباد گفت: مدارس باید در اسرع وقت اخذ رضایت‌نامه را متوقف و نسبت به امحای فرم‌های دریافتی برای حضور یا عدم حضور در مدرسه اقدام کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات