رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام کرد

طرح اختصاص یارانه سلامت موجب رضایتمندی مردم شده است

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بیش از ۵۰ درصد پول تخصیصی به استان اصفهان، به شکل یارانه سلامت به خود مردم تعلق داده شده و کمتر از نیمی از آن برای موضوع بازسازی بیمارستان‌ها (موضوع هتلینگ)، ارتقای کیفیت ویزیت پزشکان در کلینیک‌های ویژه، پزشکان مقیمی اختصاص گردیده است.

آخرین اخبار

تبلیغات