بخشدار جرقویه سفلی:

کمبود اشتغال از عوامل رشد منفی جمعیت جرقویه سفلی/ انتخابات، فعالیت پیش روی بخشداری در سال 96 است

حسن جعفری هرندی گفت: امیدواریم با احداث شهرک بازیافت در نیک آباد و افزایش فرصت های شغلی، نرخ منفی جمعیت کاهش یابد.

آخرین اخبار

تبلیغات