رشد عقلانی و زندگی دیجیتالی کودکان

روابط جنسی زودهنگام کودکان را دریابید/ کودکانی که به بلوغ می رسند!

نوجوانانی که تعاملات اجتماعی را در پس ارتباطات مجازی شان پیگیری می کنند، حرفی برای زدن با عمو و عمه، دایی و خاله، پدربزرگ و مادربزرگ ندارند. همه فضای حرف هایشان با همسن و سال ها فقط مهارت ها و موفقیت های فضای دیجیتال است.

حجت الاسلام ارزانی مطرح کرد:

ازدواج با انگیزه های غیرارزشی یکی از آسیب های خانواده های امروزی

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: تحمیل پیوند زناشویی، مهریه سنگین ، ازدواج با انگیزه های غیر ارزشی و ازدواج پیش از رشد عقلی چهار آسیب بزرگ در خانواده های امروزی است.

آخرین اخبار

تبلیغات