تومورها در این زمان بیشتر رشد می کنند

مطالعات محققان انستیو ویزمن نشان می‌دهد، رشد تومورهایی که به سلول‌های سرطانی تبدیل می‌شوند در شب بیش از ساعات دیگر شبانه روز است.

آخرین اخبار

تبلیغات