مدیرعامل توانیر خبرداد:

احتمال خاموشی برق در تابستان/ رشد تصاعدی بهای برق مشترکان پرمصرف

مدیرعامل توانیر با اشاره به دو نگرانی بابت افزایش مصرف برق، به مشترکان پرمصرف هشدار داد در صورت مصرف بیش از حد، بهای برق مصرفی آنها تصاعدی افزایش خواهد یافت.

آخرین اخبار

تبلیغات