معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:

نباید انتظار برطرف شدن مشکلات در ظرف مدت 10 ماه را داشته باشیم

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نباید انتظار برطرف شدن مشکلات در ظرف مدت 10 ماه را داشته باشیم، در 10 ماه تمام خطوط تولید کشور نمی‌توانند به‌ روز شوند و به اهداف سند 2014 برسیم.

آخرین اخبار