معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:

نباید انتظار برطرف شدن مشکلات در ظرف مدت ۱۰ ماه را داشته باشیم

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نباید انتظار برطرف شدن مشکلات در ظرف مدت ۱۰ ماه را داشته باشیم، در ۱۰ ماه تمام خطوط تولید کشور نمی‌توانند به‌ روز شوند و به اهداف سند ۲۰۱۴ برسیم.

آخرین اخبار

تبلیغات