نیمه پنهان فساد اقتصادی:

وقتی که مجرم اصلی در سایه است

استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری و مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی می تواند اقتصاد خصوصی را در برابر حوزه دولتی آن تقویت کرده و البته رانت خواری را کاهش دهد.

مهدی نجفی:

ذبح عدالت در پای منفعت ، مهمترین آسیب برخی لایه های مسئولیتی در کشور

برخی مدیران برای حیات مدیریتی خود نه تنها اقدام به انتقاد و برخورد درست و بازدارنده نمی کنند بلکه با دور زدن قانون به نوعی در حمایت از مسئولان خاطی عمل می کنند که دود این اقدام به چشم مردم فرو می رود.

آخرین اخبار

تبلیغات