نیمه پنهان فساد اقتصادی:

وقتی که مجرم اصلی در سایه است

استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری و مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی می تواند اقتصاد خصوصی را در برابر حوزه دولتی آن تقویت کرده و البته رانت خواری را کاهش دهد.

مهدی نجفی:

ذبح عدالت در پای منفعت ، مهمترین آسیب برخی لایه های مسئولیتی در کشور

برخی مدیران برای حیات مدیریتی خود نه تنها اقدام به انتقاد و برخورد درست و بازدارنده نمی کنند بلکه با دور زدن قانون به نوعی در حمایت از مسئولان خاطی عمل می کنند که دود این اقدام به چشم مردم فرو می رود.

آخرین اخبار