مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی اصفهان:

۸۰ درصد مأموریت‌های اورژانس باید کمتر از ۸ دقیقه انجام شود

مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی اصفهان گفت: ۸۰ درصد از مأموریت‌های اورژانس در سطح شهر باید کمتر از هشت دقیقه انجام شود.

آخرین اخبار

تبلیغات