رئیس هیئت ورزش روستایی شهرستان اصفهان:

احیای بازی های بومی محلی، نشاط را به نسل چهارم هدیه می کند

علی صفایی گفت: هدف اصلی ما در برگزاری بازی ها، احیای برخی ورزش های قدیمی بدون داشتن هزینه گزاف برای خانواده ها است.

آخرین اخبار

تبلیغات