رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش:

فقط زمان برگزاری امتحانات نهایی دانش‌آموزان سوم شاخه نظری تغییر کرد

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: تغییر زمان برگزاری امتحانات فقط شامل دانش‌آموزان سال سوم شاخه نظری می‌شود که امسال امتحانات نهایی دارند.

آخرین اخبار

تبلیغات