رئيس شوراي شهر حسن آباد

تلاش برای برگزاری نمازجمعه شهر حسن آباد

رئيس شوراي شهر حسن آباد در اولین روز کاری خود درگفتگو با خبرنگار اصفهان شرق به اولویت های اجرایی اشاره کرد.

آخرین اخبار