رئیس شورای اسلامی روستای کبریت:

نیاز روستای کبریت به تکمیل برخی پروژه های جاده ای

رئیس شورای اسلامی روستای کبریت و عضو شورای اسلامی شهرستان اصفهان در جمع اهالی روستای کبریت در مسجد حضرت رسول اکرم(ص) به بیان طرح ها و پروژه های اجرا شده در روستا اشاره کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات