نماینده مردم اصفهان در مجلس

اگر بنا به بازنویسی برجام باشد، ایران طلب دارد نه آمریکا/ در مسائل بانکی هنوز تعهدات طرف مقابل انجام نشده است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به استفاده ترامپ از لفظ پاره کردن برجام گفت: با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا اگر بنا به بازنویسی و تجدید نظر در برجام باشد، در حقیقت کشور ایران طلب دارد نه آمریکا.

آخرین اخبار

تبلیغات