رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان مطرح کرد:

پاسخ به شایعه استفاده از پساب فاضلاب برای کشت در اصفهان/ تصفیه پساب براساس استاندارد جهانی

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان با اشاره به‌ضرورت تصفیه پساب مطابق با استانداردهای جهانی گفت: موضوع استفاده از پساب فاضلاب شهری برای کشت محصولات کشاورزی در اصفهان مورد تائید نیست.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان:

جاری ماندن آب زاینده‌رود در نوروز به ضرر کشاورزان اصفهان است

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان گفت: جاری ماندن آب زاینده‌رود در نوروز به ضرر کشت کشاورزان اصفهان است و مسئولان باید در این زمینه دقت لازم را داشته باشند.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان

سهم شرق اصفهان از زاینده رود چقدر بود؟

یک عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان با تاکید بر اینکه دولت باید در سال جاری برای کشت پاییزه شرق آب ذخیره کند، گفت: قول وزیر نیرو برای تخصیص آب کامل به کشت پاییزه غله شرق اصفهان در سال گذشته عملی نشد، زیرا آب کامل دریافت نکردیم و فقط ۴۰ درصد اراضی زیر کشت رفت.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان

بی حرمتی‌ها زنده رود را خشکاند

مورخان رودخانه‌ها را مادر تمدن‌ها می‌دانند به طوری که تمامی تمدن‌های بزرگ هم‌چون مصر، بین‌النهرین و … در کنار رودها شکل گرفته‌اند و جریان زاینده رود زندگی بخش بهترین نمونه آن در فلات مرکزی ایران است.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان:

تنها نیمی از کمک معیشت کشاورزان شرق اصفهان پرداخت شده است

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان گفت: از ۷۰ میلیارد کمک معیشت وارد شده در فروردین ماه سال جاری تاکنون نیمی از آن کشاورزان شرق اصفهان پرداخت شده است.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات