همراه با ورزش شرق اصفهان:

سپاهان بر فراز قله جام ضیافت نور در سالن نیکان نیک آباد

تیم سپاهان توانست بانتیجه ۳ بر ۱ فراورده های نفتی شمس را شکست داد و قهرمان یازدهمین دوره مسابقات جام ضیافت نور شد.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات