جنگ کودک در نمایشگاه ورزش برگزار میشود

رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان گفت :اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان در نظر دارد امسال هم در نمایشگاه تخصصی ورزش حاضر شود.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات