رئیس اتحادیه پیراهن دوزان اصفهان:

ورود اجناس ارزان قاچاق بازار تولیدات داخلی را با رکود مواجه کرده است

رئیس اتحادیه پیراهن دوزان استان اصفهان با بیان اینکه اجناس قاچاق بازار تولیدات داخلی را با رکود مواجه کرده است، گفت: ورود محصولات قاچاق بدترین شرایط را برای حمایت از تولید داخلی رقم می‌زند.

آخرین اخبار

تبلیغات