احمدي‌نژاد: چرا از من مي پرسيد برجام موفق بوده؟

محمود احمدی‌نژاد در برابر این پرسش که “آیا در بحث برجام پیروز بودیم؟” پاسخ داد: از مردم بپرسید، چرا از من می‌پرسید؟ مردم باید بگویند برجام چگونه بوده است.

آخرین اخبار

تبلیغات