رئيس پليس راه استان اصفهان خبرداد

اتوبوس های مسافربری زير ذره بين پليس می باشند

رئيس پليس راه استان اصفهان از راه اندازی سامانه نظارت مردمی بر ناوگان عمومی مسافربری و كنترل نامحسوس و دقيق ناوگان حمل و نقل مسافر خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات