رئیس کل دادگستری استان اصفهان خبر داد:

پدر یکی از قربانیان اسیدپاشی دارای سوابق حضور در جبهه است

رئیس کل دادگستری استان اصفهان از تشکیل کارگروه ویژه رسیدگی به پرونده اسیدپاشی در اصفهان خبر داد و با رد شایعه بدحجاب بودن قربانیان گفت: پدر یکی از قربانیان اسیدپاشی دارای سوابق حضور در جبهه است.

آخرین اخبار