آقای رویانیان چشمتان روشن

حامی مالی فتنه 88 به دنبال حضور رئال در ایران!

یک سرمایه گذار جنبش سبز که صاحب یک تلویزیون ماهواره ای ضد نظام است قصد آوردن رئال مادرید به ایران را دارد!

آخرین اخبار

تبلیغات