سخنگوی شورای شهر اصفهان

شورای شهر اصفهان برای حل بحران کم آبی دنبال راهکار دستوری نیست

سخنگوی شورای شهر اصفهان با اشاره به تذکر کتبی ۹ نفر از اعضای شورای شهر به شهردار درخصوص تشکیل ستاد مدیریت بحران خشکسالی گفت: شورای در این زمینه به دنبال راه حل‌های دستوری نیست.

آخرین اخبار

تبلیغات