یک چالش جدی و غیرقابل انکار

بحران آب جدی است اما برای حل آن چاره‌اندیشی نمی‌شود

بحران آب مقوله‌ای است که همگان بر آن اذعان دارند اما درحد حرف باقی مانده و چاره‌ای برای آن اندیشیده نشده است.

معاون هواشناسی استان اصفهان مطرح کرد

بار‌ش‌ها افزایش پیدا کرده اما ذخایر آبی نه/ استان اصفهان رتبه يازدهم كم بارشی كشور

معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی استان اصفهان گفت: با اینکه میزان بارش‌های دریافتی امسال به نسبت سال گذشته افزایش پیدا کرده اما در مناطقی بوده که جبران کننده کمبود ذخایر آبی نخواهند بود.

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان:

میزان بارش مهرماه در شهر اصفهان کمتر از یک دهم میلیمتر بود

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: مهرماه میزان بارش ها در شهر اصفهان کمتر از یک دهم میلیمتر بوده که براساس پیش بینی ها باید به ۲.۱ دهم می رسید.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان:

عدم رسیدگی به مشکلات زاینده رود باعث نابودی کشاورزی اصفهان است

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: عدم رسیدگی به مشکلات زاینده رود باعث نابودی کشاورزی اصفهان است.

آخرین اخبار

تبلیغات