کرونا و مشکل ذات الریه خاموش!

ذات الریه خاموش یکی از بزرگترین مشکلاتی است که به واسطه کروناویروس جدید شکل می گیرد. این شرایط زمانی رخ می دهد که افراد هیچ مشکلی در تنفس خود احساس نمی کنند اما میزان اکسیژن دریافتی آنها به مرور کمتر شده و سطوح اکسیژن در خون آنها بسیار پایین می آید.کروناویروس جدید که مسئول همه گیری بیماری کووید-19 است، کل جهان را با شوکی بزرگ مواجه کرده است.

آخرین اخبار

تبلیغات