درسی که دیپلمات‌های آمریکایی به دیپلمات‌های ایرانی دادند

آمریکا برای ۱۰ سرباز خود، به آب و آتش زد!/ ما برای ۴۶۰ «شهید منا» خود چه کردیم؟!

هرچند جنس دو حادثه منا و خلیج‌فارس شباهت چندانی به هم ندارد و افراد درون حادثه نیز کمترین شباهتی به یکدیگر ندارند، اما مقایسه میان عملکرد دستگاه‌های دیپلماتیک دولت‌های درگیر تأمل‌برانگیز است.

آخرین اخبار

تبلیغات