رئیس انجمن جراحان قلب عنوان کرد؛

افزایش بیماری های قلبی در جوانان ایرانی

رئیس انجمن جراحان قلب ایران، نسبت به افزایش بیماری های قلبی در بین جوانان ایرانی هشدار داد.

آخرین اخبار

تبلیغات