عضو شورای شهر اصفهان:

آئین‌نامه نصب دکل‌های مخابراتی در اصفهان تدوین شود

عضو شورای شهر اصفهان گفت: آئین‌نامه نصب دکل‌های مخابراتی در اصفهان تدوین شود.

آخرین اخبار

تبلیغات