در راستای افتتاح مرکز نیکوکاری شهر هرند:

با گریه این افراد عرش خدا به لرزه می افتد

امام جمعه هرند گفت: ایشان ایجاد اشتغال مهمترین طرح مرکز نیکوکاری شهر هرند است می بایست همه نیازمندان را تحت پوشش قرار دهیم تا یتیمی گریه نکند.

آخرین اخبار

تبلیغات