یک روانپزشک کودک و نوجوان مطرح کرد:

مربیان تربیت کودک کنترل هیجانات در نسل جدید را جدی بگیرند

دکتر کتایون خوشاوی گفت: اگر والدین بدانند کودکان با نظاره کردن رفتار پدر و مادر رفتار خود را تنظیم مینمایند قطعا نسبت به چگونگی ارتباط با فرزندشان تجدید نظر خواهند کرد.

آخرین اخبار