نماینده مردم اصفهان در مجلس:

عشایر، تولید کنندگان گمنام هستند

دکتر کامران عشایر را تولید کنندگان گمنامی خواند که می بایست با پیگیری نمایندگان بتوانند از تسهیلاتی که در قانون بودجه برای عشایر دیده شده است ، به سهم خود استفاده نمایید.

آخرین اخبار

تبلیغات