رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور خبر داد:

آموزش 100 هزار مربی در حوزه فنی و حرفه ای با همکاری سازمان های بین الملل

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: آموزش زبان تخصصی فنی و حرفه ای از برنامه های این سازمان در سال 2015 است.

آخرین اخبار