نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی:

روز قدس، روز غلبه مستضعفین بر مستکبران است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: قطعا مردم با شکوه تر از سالهای گذشته حضور می یابند و نابودی اسرائیل را از خدا طلب کرده و با مشت های آهنین بر سرشان می زنند.

دکتر اخوان در همایش زنان برگزیده فرهیخته محجبه:

زیبایی حجاب به رفتار و کردار ما در جامعه است

نماینده مردم اصفهان در همایش زنان محجبه گفت: رفتارهای درست ما باعث قبولی حجاب در جامعه می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات