رئیس انجمن علمی طب سنتی ایران مطرح کرد

فواید راه‌اندازی داروخانه‌های طبیعی به دلیل اقبال جامعه به درمان‌های سنتی

رئیس انجمن علمی طب سنتی ایران گفت:با توجه به اقبال جامعه به استفاده از درمان‌های سنتی و داروهای طبیعی، وجود مراکز علمی ارائه خدمات در قالب داروخانه‌های سنتی و طبیعی زیر نظر متخصصین داروسازی سنتی و همچنین داروسازان عمومی دوره دیده به شدت احساس می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات