پزشک متخصص عنوان کرد:

عفونت مکرر ادرار در کودکان نارسایی کلیه را به همراه دارد

دکتر نفر گفت: عفونت های مکرر ادرار در کودکان اگر به موقع و به درستی درمان نشود میتواند در سنین نوجوانی و جوانی به نارسایی های کلیه در این افراد منجر شود.

آخرین اخبار

تبلیغات