فرماندار شهرستان اصفهان:

کشاورزان در توزیع آب همراه و هماهنگ با آب منطقه ای شوند

فرماندار شهرستان اصفهان گفت: توزیع آب وظیفه میراب است ولی همراهی و هماهنگی کشاورزان و رعایت حقوق دیگر کشاورزان می تواند برنامه توزیع آب را با موفقیت به پایان برد.

مدیر عامل آب منطقه ای استان اصفهان در گفتگو با اصفهان شرق:

کشاورزان شرق اصفهان، استفاده ی بهینه ای را از آب کشت پاییز داشته باشند

مدیر عامل آب منطقه ای استان اصفهان گفت: در حوزه ی زاینده رود با محدودیت هایی مواجه می باشیم و کشاورزان از حداقل آب پاییز با استفاده از بهینه مصرف، حداکثر استفاده را داشته باشند.

آخرین اخبار