نماینده کشاورزان اصفهان در شورای هماهنگی زاینده رود:

ساماندهی بالا دست رودخانه چشم به راه عملیاتی شدن/ احیای کشاورزی، گاو خونی را زندگی می بخشد

مهدی بصیری گفت: اگر پساب به طول کامل تسویه نشود و دردی را از تالاب دوا نخواهد کرد.

رییس کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان:

تالاب ها در زنده شدن کشاورزی احیا می شوند/ با توسعه صنایع کشاورزان را از آب محروم نکنیم

رییس کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تالاب ها در جهت احیای کشاورزی زنده می شوند و نمی توان گفت که تالاب ها زنده باشند و کشاورزی اصفهان بمیرد.

آخرین اخبار

تبلیغات