فوق تخصص آلرژی مطرح کرد:

بیماران آلرژیک پیشگیری را مقدم بر درمان بدانند

دکتر مهدویانی گفت: عوامل حساسیت زا طیف متنوعی دارند که این عوامل شامل عوامل ویروسی آلرژن ها، آلودگی هوا استرس و عوامل روحی و ورزش و در برخی موارد دارو ها می باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات