مدیر آب منطقه‌ای اصفهان:

رهاسازی آب در ۲۸ دی، پیشنهاد صنف کشاورزی به کمیته 5 نفره بود/ تصمیم قطعی در شورای هماهنگی زاینده رود گرفته می شود

میرمحمدصادقی گفت: کمیته پنج نفره، پیشنهاد صنف کشاورزی مبنی بر رهاسازی آب در 28 دی برای انجام کشت پائیزه دوم را در شورای هماهنگی زاینده رود مطرح می کند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان خبر داد:

ساماندهی موقت بندهای قدیمی زاینده رود برای تسریع آب رسانی پاییزه به پایین دست

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان گفت: سد ساماندهی رودخانه شکسته و حدود 20 کیلومتر در طرف جنوب رودخانه ساماندهی شد و امیدواریم با همکاری پیمانکار و شهرداران شهرهای حاشیه ی رودخانه بتوان به تکمیل ساماندهی اقدام کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات