عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

مقاومت خود را در مذاکرات هسته ای به دشمن نشان دهیم/ نجابت مردم شرق اصفهان نمایان است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مقاومت خود را نشان دهیم تا دشمن مطالبه جدیدی را طراحی نکند.

آخرین اخبار

تبلیغات