كدام مصوبه دولت یازدهم، عامل پرداخت حقوق‌های نجومی است؟

معاون توسعه مديريت و سرمایه انسانی دولت دهم، ریشه حقوق‌های نجومی را مصوبه دولت یازدهم اعلام کرد که به این دستگاه‌ها اجازه پرداخت‌های خارج از ضوابط را داده است.

آخرین اخبار

تبلیغات