با حضور اکیپ دندانپزشکی جامعه نگر انجام شد:

ویزیت رایگان دندان پزشکی 250 نفر از دانش آموزان بن رودی

به همت مرکز آموزش دندانپزشکی جامعه نگر دانشکده دندانپزشکی اصفهان، اداره آموزش و پرورش بخش بن رود و پیگیریهای مجدانه دهیاری روستای اشکهران تعداد 250نفر از دانش آموزان ابتدایی بخش بن رود و شهر ورزنه به صورت رایگان ویزیت می شوند.

آخرین اخبار

تبلیغات