دبیر ستاد احیای دریاچه ی ارومیه گفت:

حقابه طبیعت برای توسعه صنعت به تاراج رفت/ احیای گاوخونی به مراتب آسان تر از دریاچه ارومیه است

دبیر ستاد احیای دریاچه ی ارومیه گفت: مردم برای توسعه صنعت و کشاورزی آب طبیعت را دزدیده اند و با اقداماتی نظیر سد سازی تهدیدی بزرگ برای محیط زیست شده اند.

آخرین اخبار

تبلیغات