عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع):

ضرورت جهاد همگانی برای احیاء امر به معروف و نهی از منکر / تذکر لسانی همگانی موثر است

انجام این فریضه بدون استناد به شرایط و ضوابط نه تنها تاثیر مثبتی نخواهد داشت، چه بسا ممکن است نتیجه معکوس بدهد و طرف مقابل را به واکنش منفی وادار کند.

آخرین اخبار

تبلیغات