طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛

رییس مرکز بهداشت استان اصفهان منصوب شد

دکتر عباسعلی جوادی، طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان منصوب شد.

آخرین اخبار

تبلیغات