از سوي آكادمي جهاني جراحان مغز و اعصاب؛

پروفسور سميعي، برنده جايزه برترين جراح مغز جهان شد

پروفسور سميعي از سوي آكادمي جهاني جراحان مغز و اعصاب عنوان برترين جراح مغز و اعصاب جهان را به خود اختصاص داد.

آخرین اخبار