گزارشی از تالاب گاوخونی:

گاوخونی گهواره تنوع زیستی یا تهدیدی برای امنیت زیست محیطی کشور

محیط زیست در حالت تعادل با ما است و تالاب زمینی بود که رسوبات و برخی مواد سمی را در خود جا داد تا مردم را در برنگیرد ولی با ظلم به طبیعت و عدم توجه به خشکیده شدن تالاب، بادست خود امنیت زیست محیطی کشور را به خطر انداختیم و اگر این وضع ادامه یابد طولی نمی کشد که بسیاری از مناطق در ریزگردهای تالاب فرو می رود.

آخرین اخبار

تبلیغات