گفتگو با دکتر صادق زیباکلام

فهم شما از دین فهم ناقصی است!

به نظر من اگر عقل را حاکم کنیم و درگیر رفتارهای ایدئولوژیک و متعصبانه نشویم، لزومی ندارد که بعد از ۴۰ سال هنوز مرگ بر آمریکا بگوییم. این کار نتیجه اش چیزی جز منزوی شدن ما در جهان نیست…

آخرین اخبار

تبلیغات