منتقدانی که همیشه منتقد می مانند

مطرح شدن دوباره بحث تغییرات در کادر فنی تیم فوتبال ذوب آهن و افزایش تحرکات مخالفان یکی از روسای هیات های ورزشی برای جلب نظر فدراسیون به منظور برکناری وی از مهم ترین اخبار ورزشی اصفهان طی روزهای گذشته هستند.

آخرین اخبار

تبلیغات