مشاور دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در گفتگو با اصفهان شرق:

با رساندن مشکلات مردم به گوش مسئولین، دست مسئول را در دست مردم بگذاریم

طی بازدید از نصرآباد جرقویه سفلی گفت: با توجه به بیکاری و مشکلات اقتصادی، می بایست با حمایت سرمایه گذار تقویت کارآفرینی را جهت ایجاد شغلی پایدار جهت اشتغال از جوانان منطقه ایجاد نمود.

آخرین اخبار

تبلیغات